تکنولوژی نسل دوم(تابشی تیره)  و تفاوتهای آن با نسل اول(هات ایر)

با پیچیدگی قطعات و بوردهای الکترونیکی، فرایندهای پردازشی و حرارتی با اطمینان بالا برای عملیات مورد نیاز  است و همینطور آلیاژهای مختلف قلع، کار را سخت تر میکند و مونتاژ و دمونتاژ قطعات نیاز به تجهیزات پیشرفته دارد.

تکنولوژی هوای گرم  تکنولوژی نسل اول میباشد و در لوپ های باز حرارتی، کارآیی پایینی دارد و قابل اطمینان نیست.

گاها این رو ثابت کرده که برای رسیدن به یک پروفایل مناسب تلاش بسیار زیادی لازم است و هیچ گاه دقت حرارتی بالا را ارائه نمیدهد.

در سال 2002 شرکت ارسا در یک مقاله بی ثباتی حرارتی  تکنولوژی هوای گرم را اثبات کرد و همچنین محصول نسل دوم با تکنولوژی تابشی را معرفی کرد و نشان داد که با این تکنولوژی بهترین و دقیق ترین عملیات مونتاژ را انجام میدهد و همینطور جایزه آوارد را از آن خود کرد.

سیستمهای هوای گرم در صنعت برای تولید بورد الکترونیکی مناسب هستند زیرا در این سیستمها محیط بسته است و

جریان هوای گرم میتواند محیطی با کمترین دلتای دمایی ایجاد کند اما در محیط باز کنترل دمای هوای گرم بسیار دشوار

است و نمیتوان پروفایل های دما را دقیق را کنترل کرد.

تکنولوژی تابشی تیره