+BGA Machine BR240

برای تماشای ویدئوی +BR240 کلیک کنید

 محبوبترین  دستگاه مونتاژ  شهاب الکترونیک برای  انواع بردهای الکترونیکی در سایزهای متوسط